Godkjenning av Gruppeprosjekt/Film, Mediekunnskap 04/05

Dato: 31.02-2005

 

Gruppe: Espen S¿rby, Heidi Aanerud, Martin Vangs¿y og Andreas H. Grims¿

 

Gruppeprosjekt:

 

-Oppgaven avgrenses til praktisk kort film produksjon.

-Vil bestŒ av 15 Ð 20 sider (ca 5 sider pr. person)

-Skal inneholde en innledning:      Bakgrunn for oppgaven

-Skal inneholde fire hovedkapitler :         Regikonsept

                                             Fotokonsept

                                             Praktisk visualisering

                                             Produksjonsbeslutninger

-Alle kapitlene skal inneholde referanser til faglitteratur som begrunner valgene til den planlagte filmen.

Dette leveres 11. februar kl. 1500.

 

Film:

 

Oppgavetekst: Fri kortfilm ca 5 min.

-Skriftlig dukumentasjon:   Dreiebok

                                    Produksjons planer (lister)

                                    Rollebeskrivelser

                                    Individuell evaluering av prosessen

-Visuell dokumentasjon:     Felles kortfilm 5 min.

Storyboard

                                    FloorPlan

                                    Location bilder

                                    Skuespiller bilder

                                    Individuell bakomfilm                                  

Dette publiseres individuelt i digital mappe 28. februar.

 

Samlet skal dette gi et bilde av hvordan en kortfilm produseres fra ide til ferdig produkt.