Produksjon

Selve produksjons perioden vår med innspilling varte i nøyaktig en uke. De tingene vi har lagt ut under produksjonssiden er arbeider som på en eller annen måte dokumenterer og på sett og vis forklarer produksjonsperioden. "Logg" er en skriftlig del av produksjonen, der vi sier litt generelt om hva vi gjorde når, problemer vi støtte på osv, en slags dagbok. "Fremdriftsplaner" er en slags timeplan satt opp for at vi skulle kunne vite hva som skulle skje når og at det passer overens med deadlines. Fremdriftsplanen vår er et tidsoppsett over hele prosjektet, fra teori til ferdig produkt, mens dagsplanene (se under "Fremdriftsplaner") gjelder som både timeplan og skuddliste under innspilling på sett.

Bakomfilmen er den praktiske delen av dokumentasjonen. Det er her selve produksjonen kommer best fram, da filmen viser bilder fra real time action på sett i innspillingssituasjon. Bakomfilmen omhandler ikke kun produksjonsprosessen, den viser også preproduksjonsprosess og postproduksjonsprosess. Vi har allikevel valgt å legge den under produksjonsprosessen fordi den viser hvordan vi kom fram til produktet, altså DVDen, med filmen.

Produksjonsperioden var den mest intense perioden rent tidsmessig. Det skulle tas veldig mange innstillinger på veldig kort tid. Vi merket tidspresset spesielt to av dagene vi skulle skyte tre scener utendørs. Det ble tidlig mørkt og da er det virkelig god å ha et tidsskjema å følge. Hvis vi fant ut at ting tar lenger tid en antatt (noe det stort sett gjør under en innspilling), hadde vi muligheten til å kikke på skuddlista (dagsplanen) og finne ut hvilke bilder som står på prioriterings listen, med andre ord, hvilke skudd kan/må droppes for å rekke det viktigste før mørket kommer smygende.