Teori


Teori delen av prosjektet vårt inneholder alt skriftlig arbeid vi har gjort før vi gikk igang med i nnspilling av "Mirakler". Arbeidstittelen vår på prosjektet har vært "Englebarn". Dette navnet kom naturlig inn i og med at vi tidlig i manusutviklingen kom fram til at mye av temaet skulle omhandle barn. Engler kommer inn i forbindelse med at vi ville lage en film i eventyr sjanger

.
"Fordypning Teori" er den skriftlige fordypningsoppgaven vi som gruppe har skrevet (hvert vårt kapittel), som etter lærerplanen har ble levert inn til intern eksaminasjon ved HIVE avd. Eik den 11. februar.


For oss på gruppa var teoristadiet en veldig kaotisk periode i begynnelsen. Utfordringen var da å samle fire individuelle, fantasifulle og til tider veldig bestemte hjerner til å bli èn fungerende hjerne. Samle alle de forskjellige ideene og trådene til en samlet en historie, èn visjon som alle fire kunne stå for. Det er svært viktig å være ens om visjonen i et slikt ptosjekt, hvis ikke vil resten av produksjonen gå veldig tregt og en vil få mange konflikter underveis. På gruppa har vi endel til tider veldig forskjellige meninger, men vi kom fram til vår felles visjon, selvom det skal sies at det ikke gikk knirkefritt.


(De fleste av teksdokumentene er lagt ut som Word Dokumenter for Web. Dette på grunn av størrelse).